Εφηβική εγκυμοσύνη,τι επισημαίνει έρευνα της βρετανικής συμβουλευτικής υπηρεσίας εγκυμοσύνης.

Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:

Εφηβική εγκυμοσύνη,τα ποσοστά της σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση της δεκαετίας-μειώθηκαν κατά 55%

Μια νέα έκθεση από τη βρετανική συμβουλευτική υπηρεσία εγκυμοσύνης, διερευνά τους παράγοντες που μπορεί να συνέβαλαν σε αυτή την αισθητή πτώση.

Στα πρώτα συμπεράσματα διαφαίνεται πως παράγοντες όπως ο τρόπος ζωής, συμπεριλαμβανόμενου του χρόνου που περνούν οι έφηβοι με τις οικογένειές τους και η χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί να έχουν συμβάλλει στην απότομη πτώση των ποσοστών εφηβικής εγκυμοσύνης.

Σημαντικά ευρήματα

-Αυτή η γενιά των εφήβων αποδίδει  μεγαλύτερη αξία στην οικογένεια τους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις ευκαιρίες,αλλά και τις ευκαιριακές  σεξουαλικές σχέσεις
-Οι κοινωνικές, ρομαντικές και σεξουαλικές σχέσεις γίνονται ολοένα και πιο συχνές στο διαδίκτυο, ενώ το sexting θεωρείται ως εναλλακτική λύση καθώς και ως πρόδρομος για την σεξουαλική επαφή.
-Μόνο το ένα τρίτο των ερωτηθέντων ηλικίας 16-18 ετών (34%) δήλωσαν ότι είχαν σεξουαλική επαφή. Εκείνοι που βάζουν σε πρωτεραιότητα την ολοκληρωμένη και καλή τους εκπαίδευση φαίνεται να καθυστερούν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα, και το σεξ και οι σχέσεις έρχονται τελευταία ή προσωρινά παραμελούνται εντελώς.
-Χάρη στις συμβουλευτικές υπηρεσίες εφηβική εγκυμοσύνης, , έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε πιο αξιόπιστες επιλογές αντισυλληπτικών.
-Ενώ γενικά είναι αρνητικοί για το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, οι έφηβοι αισθάνονται σίγουροι ότι με σκληρή δουλειά και δέσμευση κατά τη χρονική διάρκεια του σχολείου και  των σπουδών θα καταφέρουν να έχουν και να απολαύσουν μιά καλύτερη ποιότητα ζωής,κάτι που μιά εγκυμοσύνη σε νεαρή ηλικία θα εμποδίσει.
-Η απόκτηση καλών βαθμών ή η επιτυχία της σταδιοδρομίας τους ήταν η πρώτη προτεραιότητα για τους νέους που ερωτήθηκαν, με το 82% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό, σε σύγκριση με το 68% που θεωρούσαν ότι ο χρόνος με τους φίλους τους ήταν μεγαλύτερης σημασίας .
-Πίνουν πολύ λιγότερο αλκοόλ και βλέπουν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ως επικίνδυνη δραστηριότητα που τους θέτει σε κίνδυνο ανεπιθύμητων συμβάντων. Μια σημαντική μειοψηφία,24% ανέφερε ότι ποτέ δεν πίνουν οινοπνευματώδη ποτά  όταν τρώνε και κάποιοι άλλοι ότι πίνουν μόνο σε ειδικές περιστάσεις.Οι έφηβοι επίσης επισήμαναν πως η κατανάλωση αλκοόλ συμβάλλει  στη μείωση της αντίληψης..
-Η εφηβική εγκυμοσύνη είναι ιδιαίτερα στιγματισμένη από τους ίδιους τους νέους και οι προσδοκίες υποστήριξης είναι χαμηλές. Μόνο το ένα τέταρτο του συνόλου των νέων που ερωτήθηκαν -25%- ανέμεναν υψηλό επίπεδο υποστήριξης από το κράτος εάν κατά τύχει υπάρξει εγκυμοσύνη.

Κοινωνική αλληλεπίδραση

Οι νέοι που συμμετείχαν στην έρευνα πέρασαν σημαντικό χρόνο είτε στο οικογενειακό σπίτι είτε με μέλη της οικογένειας. Ο χρόνος που πέρασαν με την οικογένειά τους ήταν για κάποιους από τις σημαντικότερες στιγμές τους,και υπήρξαν ερωτηθέντες της ομάδας οι οποίοι πέρασαν τα Σαββατοκύριακα αποκλειστικά και μόνο με μέλη της οικογένειάς τους. Για τους νέους ήταν σημαντικότερος ο χρόνος που πέρασαν με την οικογένειά τους παρά αν τον είχαν περάσει με φίλους,33% έναντι 27%.

“Μου αρέσει να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου τα βράδια, ειδικά όταν βρίσκομαι στο κολέγιο όλη μέρα”

“Έχω περάσει μόνο χρόνο με την οικογένεια σήμερα … Είμαι πολύ κοντά σε αυτούς.” -απαντήσεις νέων της ομάδας

Οι αλληλεπιδράσεις με φίλους και συνεργάτες έγιναν συχνά online. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα -70%- των νέων που συμμετείχαμε στην έρευνα δήλωσαν ότι μιλούν στους φίλους τους online 4 φορές την εβδομάδα ή και περισσότερο, το 24%  μιλούν στους φίλους τους πρόσωπο με πρόσωπο με αυτή τη συχνότητα μετά τη μελέτη/ εργασία,το  22% δήλωσε ότι βλέπει τους φίλους του μετά τη μελέτη / εργασία μία φορά το μήνα ή λιγότερο, και περίπου το 21% εκείνων που βρίσκονται σε σχέσεις βλέπει τον σύντροφό τους λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα.

“Ξοδεύω τον περισσότερο χρόνο μου με τους φίλους μου στο διαδίκτυο, καθώς είναι πολύ δύσκολο να προγραμματίσω μιά συνάντησα μαζί τους μετά το σχολείο .” απάντησε κάποιος από τους ερωτηθέντες

Οι ερωτηθέντες ερωτήθηκαν επίσης για το ρόλο των νέων τεχνολογιών, όπως το sexting  στις σχέσεις, με το 44% να συμφωνεί ότι το sexting μπορεί να αποτελεί μέρος μιας υγιούς σεξουαλικής ζωής, σε σύγκριση με το 40% που θεωρούν ότι θα μπορούσε να βλάψει την ευημερία ή τις σχέσεις των νέων. Ήταν ξεκάθαρο ότι μερικοί πιστεύεται ότι το sexting θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εναλλακτική και ως πρόδρομος στο σεξ.

“Είναι ένας καλός τρόπος αλληλεπίδρασης με τον σύντροφό σας χωρίς να κάνετε σεξ.”

“Νομίζω ότι το sexting δεν οδηγεί στο σεξ τόσο συχνά όσο θα σκέφτεστε. Οι άνθρωποι το βλέπουν ως κάτι διαφορετικό, περισσότερο ως μια αμοιβαία εμπειρία.”

Προοπτική και φιλοδοξία

Παράλληλα με τα πρότυπα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η έκθεση επισημαίνει ότι οι προοπτικές και οι φιλοδοξίες αυτής της γενιάς μπορεί επίσης να συμβάλλουν στην αλλαγή των μέχρι τώρα των εφηβικών αντιλήψεων.

Παρά τις ανησυχίες της για τη σημερινό κατάστση, αυτή είναι μια γενιά με σαφή πεποίθηση ότι μέσω της σκληρής δουλειάς θα μπορούσαν να πετύχουν στη ζωή και η πλειοψηφία -51%- θεώρησε αυτή την άποψη θετική για το δικό της βιοτικό επίπεδο. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων της έρευνας ήταν ευχαριστημένοι με τις προοπτικές εκπαίδευσης  και της μελλοντικής σταδιοδρομίας τους -66%.

Η απόκτηση καλών βαθμών ή η επιτυχία της σταδιοδρομίας τους ήταν η πρώτη προτεραιότητα για τους νέους που ερωτήθηκαν, με το 82% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε σύγκριση με το 68% που θεωρούσαν ότι ο χρόνος με τους φίλους τους ήταν μεγάλης σημασίας. Η εφηβική εγκυμοσύνη θεωρήθηκε ως αποδιοργανωτική για την ακαδημαϊκή επιτυχία και καριέρα,αλλά και για οποιοδήποτε άλλο σχέδιο ή πλάνο που θα αφορούσε την σταδιοδρομικά τους.

Γενικά οι έφηβοι ερωτηθέντες στην έρευνα ήταν συντριπτικά αρνητικοί στο να γίνουν γονείς  σε αυτή την ηλικία λόγω του αρνητικού αντίκτυπου που θα μπορούσε να έχει αυτή η κατάσταση στις προοπτικές της ζωής τους,αλλά και στην ικανότητά τους να φροντίζουν ένα παιδί.

«Θέλω να είμαι σε θέση να δώσω στο παιδί μου τη ζωή που του αξίζει».

«Δεν θα ήθελα το παιδί μου να ανατραφεί σε μια κατάσταση όπου δεν θα μπορώ να στηρίξω πλήρως τις ανάγκες του».

«Αισθάνομαι ότι η εγκυμοσύνη θα με απομόνωσε από άλλους ανθρώπους της ηλικίας μου που διασκεδάζουν και θα προκαλούσε σύγκρουση μέσα στην οικογένειά μου»

Κατανάλωση αλκοόλ

Εκτός από τα παραπάνω η έρευνα παρέχει επίσης αποδείξεις ότι αυτή η γενιά απορρίπτει πολλές εφηβικές στερεότυπες συμπεριφορές,οι οποίες στο παρελθόν είχαν συνδεθεί με την εφηβική σεξουαλική δραστηριότητα.

Ένα από αυτά τα στερεότυπα που αρχίζει να απορρίπτει η νέα γενιά είναι και η κατανάλωση αλκοόλ

Μια σημαντική μειοψηφία -24%- αναφέρει ότι ποτέ δεν πίνουν όταν τρώνε, ενώ οι περισσότεροι πίνουν σε σχετικά πολύ λίγες περιπτώσεις.

Συνολικά, όσοι πίνουν αλκοόλ,το 69% ,απάντησαν,ότι πίνουν πολύ λιγότερο από ότι έπιναν στο παρελθόν και σε πολύ ειδικές περιστάσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι νέοι θεωρούν ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είναι ανεπιθύμητη και δυνητικά επιβλαβής τόσο για την ευημερία τους όσο και για την απόλαυση κοινωνικών περιστάσεων, και όχι προϋπόθεση για κάτι καλό και ευχάριστο. Ορισμένοι ερωτηθέντες σχολίασαν την ανάγκη να είναι “προσεκτικοί” και “υπεύθυνοι όταν πίνουν. Επίσης επισήμαναν πως το αλκοόλ συνεχίζει να παίζει ρόλο σε κοινωνικές εκδηλώσεις, και πως η χαμηλή και ελεγχόμενη κατανάλωσή του εξυπηρετεί επίσης έναν άλλο πρωταρχικό σκοπό – να βοηθήσει τους νέους να χαλαρώσουν και να ξεφύγουν από το άγχος της καθημερινής τους ζωής.

“Άρχισα να πίνω όταν έγινα 18 χρονών. Ήθελα να είμαι αρκετά ώριμη πριν να πάρω μια τέτοια απόφαση, και πάλι όμως δεν πίνω πολύ συχνά, μόνο σε εκδηλώσεις ή πάρτι.”

“Ξεκινώ να πίνω όταν νιώθω πια υπεύθυνη.”

“Το αλκοόλ με βοηθά να χαλαρώσω. Μου αρέσει να έχω ένα ζεστό μπάνιο, ένα ποτήρι κρασί και ένα βιβλίο.”

Σεξουαλική εκπαίδευση και αντισύλληψη

Τα δεδομένα από την έκθεση υποδηλώνουν ότι η καλής ποιότητας σεξουαλική αγωγή και εκπαίδευση μπορεί να έχει αντίκτυπο στη σεξουαλική δραστηριότητα των νέων. Η στρατηγική για την εφηβική εγκυμοσύνη, η οποία διήρκεσε από το 1999 έως το 2010, υπογράμμισε τη βελτίωση της εκπαίδευσης σε σχέση με το σεξ και τις σχέσεις και την πρόσβαση στην αποτελεσματική αντισύλληψη.

Σχολιάζοντας την έκθεση, η Katherine O’Brien, Επικεφαλής της Πολιτικής Έρευνας στη βρετανική συμβουλευτική υπηρεσία εγκυμοσύνης, δήλωσε:

“Πολλές έφηβες μητέρες παρέχουν ένα αγαπημένο σπίτι φροντίδας για το παιδί τους και κάθε γονέας θα πρέπει να υποστηρίζεται. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι, όταν καλωσορίζουμε και εξετάζουμε τη μείωση της εφηβικής εγκυμοσύνης,δεν στιγματίζουμε όσους αποφασίζουν να έχουν ένα μωρό σε αυτό το στάδιο της ζωής τους.

“Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ασημένια σφαίρα για την αποτροπή της μη προγραμματισμένης εγκυμοσύνης σε οποιαδήποτε ηλικία, όμως η αντισύλληψη,η σεξουαλική επαφή και η εκπαίδευση μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο, και να παραδοθούν σε υψηλής ποιότητας προσφορά

“Η έρευνά μας αποκαλύπτει ότι αυτή η γενιά επικεντρώνεται στην εκπαίδευσή της, έχοντας επίγνωση των οικονομικών προκλήσεων αλλά είναι αποφασισμένη να επιτύχει την ανεξαρτησία της,ενώ παράλληλα απολαμβάνει να περνά το χρόνο της τόσο με την οικογένειά της,όσο και με συνεργάτες και φίλους.

Δίνουν ιδιαίτερη αξία στην ευθύνη και την ωριμότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνεύματος και το σεξ.

πηγή πληροφόρησης:www.bpas.org *

Κείμενο,επιμέλεια:galatsinews.gr

* bpas -βρετανική συμβουλευτική υπηρεσία εγκυμοσύνης- βλέπει περισσότερες από 70.000 γυναίκες ετησίως και παρέχει υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής εγκυμοσύνης, περίθαλψης αμβλώσεων, διαχείρισης αποβολών και αντισύλληψης, σε κλινικές σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Προηγούμενο Άρθρο

Καύσωνας-Πρόληψη των επιπτώσεων των υψηλών θερμοκρασιών

Επόμενο Άρθρο

Τα δελφίνια και πως τα επηρεάζει η υποβρύχια ηχορύπανση

Δείτε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.