Γιατί πλέον όλοι πρέπει να καταλαβαίνουν «τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί»

Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΠΥΛΗ

Υπήρχαν πολλές μαθησιακές ανισότητες πριν από την πανδημία, αλλά το κλείσιμο των σχολείων τις διεύρυνε.

Ήταν το 1996 όταν ο Δημήτρης Μητρόπανος τραγουδούσε στη Ρόζα, σε σύνθεση Θάνου Μικρούτσικου και στίχους Άλκη Αλκαίου, «συγχώρα με που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί». Και ήταν αποδεκτό κάποιος «να μην καταλαβαίνει τα κομπιούτερς» το 1996, αλλά όχι πια! Τα «κομπιούτερς», ένας περιληπτικός όρος για την τεράστια ποικιλία ψηφιακών συσκευών και εφαρμογών που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι τώρα παντού, διεισδύοντας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Η πρόσφατη πανδημία της COVID-19 επιτάχυνε ακόμα περισσότερο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση δεν θα μπορούσαν να μην επηρεαστούν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν την πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και υλικού και να προσφέρουν νέα μέσα και δυνατότητες για καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. Η επένδυση για την ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στις αίθουσες διδασκαλίας σε παγκόσμια κλίμακα είναι μεγάλη. Συνολικά, η παγκόσμια επένδυση σε εκπαιδευτική τεχνολογία άγγιξε το 2019 τα 18,66 δισεκατομμύρια δολάρια και υπολογίζεται ότι θα αγγίξει τα 350 δισεκατομμύρια μέχρι το 2025. Ωστόσο, κανείς δεν είχε προβλέψει ένα σενάριο όπου περισσότεροι από 1,5 δισεκατομμύριο μαθητές έπρεπε να περάσουν από τη μια στιγμή στην άλλη σε ένα μαζικό μοντέλο διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθησης.

Τι λένε τα δεδομένα για το ψηφιακό χάσμα σε Ελλάδα και Ευρώπη

Υπήρχαν πολλές μαθησιακές ανισότητες πριν από την πανδημία, αλλά το κλείσιμο των σχολείων τις διεύρυνε πλήττοντας δυσανάλογα τα παιδιά και τους νέους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή εκπαίδευση και κατάρτιση δεν ήταν ίση για όλους, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν είχαν τα τεχνολογικά μέσα (συσκευές, ευρυζωνική σύνδεση) ή/και τις ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρη συμμετοχή στη «νέα κανονικότητα». Έτσι, υπάρχει μια βάσιμη ανησυχία ότι η πανδημία θα διευρύνει το ψηφιακό χάσμα. Επομένως, ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι (δια βίου) μαθητές έχουν τις ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται για την ψηφιακή μας εποχή.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα και σήμερα, το 42% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από 16 έως 74 ετών έχει χαμηλές ή καθόλου ψηφιακές ικανότητες. Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο, καθώς ένας στους δύο πολίτες (49,5%) έχει χαμηλές ή καθόλου ψηφιακές ικανότητες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ένας στους πέντε Έλληνες πολίτες ηλικίας 16 έως 74 ετών δεν έχει συνδεθεί ποτέ στο διαδίκτυο (22%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι στο 9,5%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και ως προς την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την έρευνα TALIS 2018 του ΟΑΣΑ, μόνο δύο στους πέντε εκπαιδευτικούς αισθάνονται «καλά προετοιμασμένοι» ή «πολύ καλά προετοιμασμένοι» για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για διδασκαλία.

Το 2019, τέσσερις στους πέντε νέους (80%) ηλικίας 16 έως 24 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν τις βασικές ή πάνω από τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Ωστόσο, αν και οι νέοι θεωρούνται ως «ψηφιακά αναθρεμμένοι» (digital natives), δηλαδή εγγενώς ικανοί στις ψηφιακές τεχνολογίες, τα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει απόλυτα. Σύμφωνα με μια πρόσφατη διεθνή μελέτη, οι νέοι δεν αναπτύσσουν πλήρως την ψηφιακή τους ικανότητα απλά και μόνο μέσω της εντατικής χρήσης των νέων τεχνολογιών. Είναι χαρακτηριστικό, ότι μόνο το 2% των μαθητών 13-14 χρόνων έχουν την ικανότητα να αξιολογούν τις πληροφορίες που βρίσκουν στο διαδίκτυο με κριτικό τρόπο. Επομένως, και οι νέοι χρειάζεται να βελτιώσουν την ψηφιακή τους ικανότητα, ιδιαίτερα ως προς την ασφαλή χρήση, την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητάς τους και τη δημιουργία, όχι μόνο κατανάλωση, ψηφιακού περιεχομένου.

Τα ευρωπαϊκά πλαίσια αναφοράς για την ψηφιακή ικανότητα

Η ψηφιακή ικανότητα είναι μία από τις οκτώ βασικές ικανότητες για όλους τους πολίτες, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, καθώς είναι η ραχοκοκαλιά της ψηφιακής κοινωνίας και η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κανείς να επωφεληθεί πλήρως από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας σε επίπεδο ΕΕ, αναπτύσσοντας θεωρητικά πλαίσια για τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών οργανισμών, των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και των πολιτών / δια βίου μαθητών. Πρόκειται για πλαίσια αναφοράς, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας και ενός κοινού οράματος για μάθηση στην ψηφιακή εποχή, εντός και μεταξύ οργανισμών και χωρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να δημιουργηθεί κάθε ένα από αυτά τα ευρωπαϊκά πλαίσια αναφοράς, ακολουθείται μια επιστημονική μεθοδολογία που συμπεριλαμβάνει βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικών ερευνών, ανάλυση σχετικών πλαισίων και πρακτικών, καθώς και ευρύτατη διαβούλευση με ειδικούς, εκπαιδευτικούς και μαθητές από όλη την Ευρώπη. Τα πλαίσια αυτά χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές χώρες, για παράδειγμα, στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, στην αξιολόγηση μαθητών, στην κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων , καθώς και σε εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές ψηφιακών δεξιοτήτων.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει εργαλεία αναστοχασμού που βασίζονται στα πλαίσια για την ψηφιακή ικανότητα. Το πρώτο εργαλείο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε 32 γλώσσες (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών) ονομάζεται SELFIE. Είναι ένα δωρεάν, διαδικτυακό και παραμετροποιήσιμο εργαλείο που βοηθά γενικά και επαγγελματικά σχολεία να βελτιώσουν την ψηφιακή τους ικανότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δοκιμάζει επίσης πιλοτικά ένα εργαλείο αναστοχασμού για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών και ένα αντίστοιχο για την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών/δια βίου μαθητών.

Από τη θεωρία στην πράξη

Η εργασία μου στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πλαισίων και εργαλείων αναστοχασμού για την ψηφιακή ικανότητα από το 2012, μου έχει δώσει εμπειρία από πρώτο χέρι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ επωφελούνται από την εργασία που έχει γίνει. Για παράδειγμα, το ισπανικό υπουργείο Παιδείας μεταφράζει τα ευρωπαϊκά πλαίσια και εργαλεία στα Ισπανικά αμέσως μόλις κυκλοφορήσουν και αναπτύσσει διαδικτυακά μαθήματα και σεμινάρια για την προώθηση της χρήσης τους. Άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Λιθουανία και η Σερβία, οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα ή ενσωματώνουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία και πλαίσια στις δικές τους ψηφιακές στρατηγικές.

Στην Ελλάδα, μόλις πρόσφατα υλοποιήθηκε μια οργανωμένη προσπάθεια για τη χρήση αυτών των ευρωπαϊκών πλαισίων και εργαλείων για τη βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας των Ελλήνων πολιτών. Χαίρομαι που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αναπτύξει ένα καλοσχεδιασμένο εργαλείο αυτοαξιολόγησης της ψηφιακής ικανότητας, με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Το σημαντικό είναι ότι όταν κάποιος/α χρησιμοποιήσει το εργαλείο και λάβει τα προσωποποιημένα αποτελέσματα, έχει στη διάθεσή του 214 μαθήματα (που εμπλουτίζονται συνέχεια) τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει για να βελτιώσει συγκεκριμένες περιοχές της ψηφιακής του/της ικανότητας. Αυτή είναι μια καλή αρχή και μια πολλά υποσχόμενη πρακτική. Ελπίζω το υπουργείο Παιδείας και άλλοι οργανισμοί να επωφεληθούν, επίσης, από το έργο που επιτελείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσαρμόζοντας και χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά πλαίσια και εργαλεία με καινοτόμους και αποτελεσματικούς τρόπους και στη βάση υλοποιήσιμων σχεδίων δράσης. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βοηθήσουμε το μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών, που εξακολουθούν να μην «καταλαβαίνουν τι λένε τα κομπιούτερς», να συμμετάσχουν πλήρως στην ψηφιακή μας κοινωνία…

read more:https://www.ekt.gr/el/magazines/features/24991

galatsinews.gr 03-12-2020

Προηγούμενο Άρθρο

Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

Επόμενο Άρθρο

Οι δράσεις των βοτάνων : Ισχυρά αντιμικροβιακά βότανα

Δείτε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.