Με hightech μηχανισμούς οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για τις μισθώσεις Airbnb

Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:

Μισθώσεις Airbnb -Πώς θα εντοπίζονται όσοι δεν δηλώνουν τα ακίνητά τους.

Έφοδο στις μισθώσεις Airbnb για τον εντοπισμό ιδιοκτητών που δεν δηλώνουν το σχετικό εισόδημα ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων. Πρόκειται για παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν τεχνολογικού χαρακτήρα μηχανισμούς αλλά και ειδικού τύπου φορολογικούς ελέγχους. Μεγάλη βαρύτητα δίνει η φορολογική διοίκηση στη χρήση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να εντοπίζονται εύκολα και γρήγορα όσοι ενοικιάζουν τα ακίνητά τους αλλά δεν δηλώνουν το σχετικό εισόδημα. 

Το μοντέλο που υιοθετεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι το λεγόμενο Πορτογαλικό μοντέλο αξιοποιώντας το «search robot», το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτές μέσω του διαδικτύου να «ξεσκονίσουν» τις πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού και στη συνέχεια να ξεκινήσουν το σαφάρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση πρόσφατα στοιχεία μόνο στην Αθήνα οι καταχωρήσεις ακινήτων σε μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες φθάνουν περίπου τις 5.127, με τη μέση τιμή να ανέρχεται σε 52 ευρώ ανά ημέρα και τη μέση πληρότητα να διαμορφώνεται στο 73%.

Ειδικές οµάδες ελεγκτών θα εντοπίζουν στο Airbnb τα προσφερόµενα ακίνητα µέσω Ε9

Ουσιαστικά με τον νέο τύπο ηλεκτρονικών ελέγχων μπορούν να εντοπιστούν διαχειριστές ή ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων» και αν όσοι έχουν εγγραφεί έχουν δηλώσει όπως υποχρεούνται τις ενοικιάσεις των ακινήτων τους που έκαναν σε πελάτες τους. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μη συμμόρφωση συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ, ενώ οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι και με τον καταλογισμό πρόσθετων φόρων εφόσον εντοπιστούν να μη δηλώνουν μέρος ή το σύνολο των βραχυχρόνιων μισθώσεων των ακινήτων τους σε πελάτες τους.

Επισημαίνεται ότι με βάση τους εν λόγω ελέγχους θα γίνεται ταυτόχρονα και διασταύρωση στοιχείων με τα όσα αναγράφονται στο Ε9. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες μπορούν να εντοπίσουν όλα τα ακίνητα που διατίθενται για ενοικίαση και στη συνέχεια να ψάξουν τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών τους, προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχει δηλωθεί εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων. Φυσικά, εάν δεν έχει δηλωθεί, τότε ειδοποιούν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και τον καλούν να υποβάλει τροποποιητική δήλωση εισοδήματος.

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι από τις 30 Νοεμβρίου, οπότε και έληξε η προθεσμία εγγραφής των ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων, η ΑΑΔΕ ζήτησε από τις εν λόγω πλατφόρμες να διαγράψουν όσους πελάτες δεν έχουν δηλώσει τον ειδικό Αριθμό Μητρώου.

Οι υπόχρεοι πάντως θα πρέπει, μεταξύ άλλων, με βάση σχετικό οδηγό της ΑΑΔΕ, να γνωρίζουν και τα εξής:
– Πώς φορολογείται το εισόδημα που αποκτάται από τη Βραχυχρόνια Μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;
Θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ. 39 του ν.4172/2013 σε συνδυασμό με τα όσα έχουν διευκρινισθεί με τις ΠΟΛ.1069/23.3.2015 και ΠΟΛ.1112/2017 εγκυκλίους.
– Υπάγεται σε ΦΠΑ το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση;
Όχι (ΠΟΛ. 1059/2018 «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»).
– Όταν ένας διαχειριστής ακινήτου σταματήσει τη διαχείρισή του, μπορεί να προβεί σε διαγραφή του συγκεκριμένου ακινήτου από το Μητρώο;
Ναι, όταν για οποιονδήποτε λόγο ο διαχειριστής ακινήτου σταματήσει τη βραχυχρόνια μίσθωσή του, μπορεί να εισέλθει στο TAXISnet και να το διακόψει άμεσα. Το χρονικό όριο που έχει για να προβεί στη διακοπή ορίζεται μεταξύ της ημερομηνίας της τελευταίας βραχυχρόνιας μίσθωσης έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.
– Πότε υποβάλλεται η δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής;
Οι δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.
– Πρέπει να υποβάλλονται μηδενικές δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής αν δεν υπάρχουν αναχωρήσεις τον προηγούμενο μήνα;
Όχι. Δεν υπάρχει υποχρέωση μηδενικής δήλωσης. Υποβάλλονται δηλώσεις μέχρι την 20ή κάθε μήνα, εφόσον τον προηγούμενο μήνα υπήρχε κάποια αναχώρηση (ή ακύρωση).

Το εισόδημα  από Airbnb φορολογείται µε την κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων, δηλαδή:

  • για εισόδημα έως 12.000 ευρώ µε συντελεστή 15%,
  • για εισόδημα από 12.001 έως 40.000 ευρώ µε συντελεστή 35% και
  • για εισόδημα από 40.001 και άνω µε συντελεστή 45%.

Οι φορολογούμενοι που έχουν εισόδημα από μισθώσεις Airbnb είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο και να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε μίσθωση. 

Προθεσμίες για δήλωση
Απόφαση που υπέγραψε πρόσφατα ο Γιώργος Πιτσιλής προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Η ημερομηνία μέχρι την οποία ο «Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης» οριστικοποιεί την εικόνα του«Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»είναι η 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
  • Τα πρόσωπα που, προκειμένου να συνάψουν βραχυχρόνιες μισθώσεις, έχουν προβεί ή προβαίνουν σε ανάρτηση ακινήτων σε ψηφιακή πλατφόρμα από 1/1/2018 µέχρι τις 30/11/2018 εγγράφονται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2018.
  • Υποβάλλεται συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι 30/11/2018, για αναχώρηση μισθωτή από το ακίνητο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018, στην οποία δεν συµπεριλαμβάνονται τυχόν μισθώσεις που έχουν περιληφθεί ήδη σε «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το ίδιο, ως άνω, διάστημα.
  • Για αναχώρηση μισθωτή από 1/11/2018 και μέχρι 30/11/2018 υποβάλλεται «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τις 20/12/2018, σύμφωνα µε τα όσα ορίζονται στην ΠΟΛ. 1187/2017

Με πληροφορίες από το ethnos.gr και την naftemporiki.gr

galatsinews.gr 18-12-2018

Προηγούμενο Άρθρο

Τρόπος αμοιβής των εργαζομένων που θα δουλέψουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Επόμενο Άρθρο

Γαλάτσι -Δήλωση Μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων μέχρι 19-01-2019

Δείτε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.