Γαλάτσι :Τοποθέτηση του Σπύρου Παναγιώτου για τον υπό σύσταση Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Γαλατσίου

Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:

Τοποθέτηση του Σπύρου Παναγιώτου για τον υπό σύσταση Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Γαλατσίου
Κύριε Πρόεδρε
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Έρχεται σήμερα προς ψήφιση η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Γαλατσίου, με μια εξόφθαλμα πρόχειρη αντιγραφή και συρραφή κειμένων που μάλλον αφορούν το Δήμο Μάνδρας και το Δήμο Ασπροπύργου, όπως φαίνεται στις σελίδες 45 και 52 αντίστοιχα.

Η εισήγηση περιλαμβάνει σοβαρότατες ανακρίβειες που καμμιά σχέση δεν έχουν με το Γαλάτσι. Για παράδειγμα στη σελίδα 35 αναφέρει οικισμούς που δεν έχουν σύνδεση με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, στη σελίδα 36 αναφέρει ανυπαρξία σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης αστικών λυμάτων, στη σελίδα 51 αναφέρει τη θέσπιση μέτρων προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες Seveso και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων και το αποκορύφωμα όλων στη σελίδα 46 που αναφέρει την ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, όπως η αδειοδότηση και κατασκευή δικτύου καταδυτικών πάρκων.

Το σημαντικότερο κομμάτι της μελέτης, οι σελίδες 77-91 λείπουν. Σκόπιμα ή από λάθος; Πρόκειται για τις σελίδες που θα έπρεπε να καταγράφονται οι παραδοχές για την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της πρώτης 5ετίας για να κριθεί η βιωσιμότητα της Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στη σελίδα 92. Χωρίς αυτά τα στοιχεία η μελέτη είναι ΑΧΡΗΣΤΗ και αδύνατο να αξιολογηθεί.

Τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί ειδικά για τα έσοδα στις σελίδες 73-76 είναι ελλιπέστατα. Χαρακτηριστικά για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους δεν γίνεται καμία αναφορά στα μεγέθη εσόδων. Απλά διατυπώνεται η ευχή ότι «ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει λειτουργήσει τουλάχιστον ένα έτος, ώστε να αρχίσει να διαδίδεται η φήμη του στην επιτυχή εκτέλεση των υπόλοιπων υπηρεσιών του και να γίνεται θελκτική τόσο από το δημόσιο τομέα, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα»

Τα «Έσοδα επιχορηγήσεων από Κοινοτικά / Εθνικά Προγράμματα» «αναλύονται» σε 2,5 σειρές. Είναι η ευχή : «Οι επιχορηγήσεις από κοινοτικά και εθνικά προγράμματα θα αποτελέσουν βασικό παράγοντα ανάπτυξης της εταιρείας, με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής να είναι ο βασικότερος πυλώνας.»

Με αυτές τις ευχές και τα € 350.000 από «προγραμματικές συμβάσεις» τα έσοδα φτάνουν στα € 730.000 το δεύτερο έτος και € 1.270.000 το πέμπτο. Χωρίς εξηγήσεις, χωρίς τεκμηρίωση.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί ή πρόβλεψη για τον μικτούς μισθούς του διευθύνοντα συμβούλου και του τεχνικού διευθυντή των οποίων ο ετήσιος μικτός μισθός, από το δεύτερο και έπειτα χρόνο, υπολογίζεται στα 49.000 ευρώ έκαστος που αναλογεί σε μηνιαίο μισθό 4.100 ευρώ περίπου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όλα αυτά θα ήταν απλά μια κάκιστη έκθεση ιδεών αν δεν ήταν επικίνδυνα. Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για την πρόθεση του Δήμου Χερσονήσου Κρήτης να κάνει προγραμματική σύμβαση με την «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός», με αντικείμενο «τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου Χερσονήσου για τη βελτίωση στην άσκηση αρμοδιοτήτων της οικονομικής υπηρεσίας».

Με απλά λόγια μια ιδιωτική εταιρεία υποκαθιστά της οικονομικές υπηρεσίες ενός Δήμου με εργολαβικό προσωπικό.

Με τον ν. 4674/2020 αναγορεύονται οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Α.Ε., που θα ιδρυθούν ως «ισότιμοι» φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, και θα μπορούν να ασκούν αρμοδιότητες των ΟΤΑ και υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρονται για την «οικονομική αυτοτέλεια» των Αναπτυξιακών Οργανισμών, η δραστηριότητα των οποίων «μπορεί να φέρει οικονομικό αποτέλεσμα», δηλαδή πώληση υπηρεσιών, ΣΔΙΤ, ανταποδοτικότητα κλπ.

Ενώ και στην σχετική εγκύκλιο ομολογείτε ότι «το μείζον πρόβλημα εντοπίζεται στην υποστελέχωση τεχνικών υπηρεσιών και τεχνικού προσωπικού στους ΟΤΑ», αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, σε εξοπλισμό και στήριξη των υπηρεσιών των ΟΤΑ, θέλει να επιταχύνει την υλοποίηση του νόμου, όπου προβλέπεται υποχρεωτικά η υπαγωγή των Τεχνικών Υπηρεσιών στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, με μετακλητό Διευθυντή (και Γενικό Διευθυντή), που θα έχει και το ρόλο της αναθέτουσας αρχής και θα μπορεί να αναλαμβάνει τα πάντα .

Δεν μένει όμως μόνον εκεί ο ν. 4674/2020. Δίνει την δυνατότητα στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς να αναλαμβάνουν γενικότερα την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων και των Περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης, αειφόρου ανάπτυξης κλπ. Και βέβαια με την χρήση του επιρρήματος «ιδίως», ο νομοθέτης όπως πάντα απαριθμεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις αρμοδιότητες που μπορούν να πάρουν οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί.

Στη συνέχεια των ρυθμίσεων του Καποδίστρια, του Καλλικράτη και του Κλεισθένη η κυβέρνηση, εκσυγχρονίζοντας το αμαρτωλό καθεστώς των Αναπτυξιακών Εταιρειών, θέλει να προωθήσει με τους Αναπτυξιακούς τους Οργανισμούς τις ιδιωτικοποιήσεις στους ΟΤΑ με εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων, με πέρασμα αρμοδιοτήτων και υποδομών σε επιχειρήσεις και ιδιωτικά κεφάλαιο.

Είναι δε τέτοια η σπουδή επιτάχυνσης των κυβερνητικών οδηγιών που οι δήμοι, όπως και ο δικός μας, καταφεύγουν στην γνωστή επιλογή της αντιγραφής και αναπαραγωγής σχετικών μελετών άλλων περιοχών αδιαφορώντας αν έτσι διακωμωδούν ακόμα και αυτό το ίδιο το εγχείρημα τους. Άλλωστε ποιος πρόκειται να τα διαβάσει ή να ασχοληθεί με αυτά; Να είσαστε βέβαιοι ότι πολλοί θα ασχοληθούν και θα εξοργισθούν όταν έρθει ο λογαριασμός…

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Με αυτά τα δεδομένα και παραμένοντας αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών που θα όφειλαν οι ΟΤΑ να προσφέρουν στους ήδη φορολογούμενους πολίτες δωρεάν καταψηφίζουμε το θέμα όπως εισάγεται.

Σπύρος Παναγιώτου
Δημοτικός Σύμβουλος

galatsinews.gr 08-04-2021

Προηγούμενο Άρθρο

Κατανοώντας τη συναισθηματική ανάπτυξη του νηπίου

Επόμενο Άρθρο

Κίνδυνος για την καρδιά το επεξεργασμένο κρέας

Δείτε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.