Γαλάτσι: Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:

ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)

                                                                                  ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Η Κυβέρνηση από κοινού με την Δημοτική Αρχή Γαλατσίου, αποφάσισαν τον περασμένο Δεκέμβριο να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) εντός  δασικής και αναδασωτέας περιοχής στον Λόφο Κόκκου, στον χώρο που λειτουργεί παράνομα εδώ και πολλά χρόνια ως χώρος στάθμευσης των απορριμματοφόρων οχημάτων του δήμου.
Η απόφαση αυτή, από πλευράς Δήμου Γαλατσίου, λήφθηκε ερήμην και χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά με απόφαση του ΔΣ της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου. Την ίδια στιγμή δεν έχουν παρουσιαστεί από την Δημοτική Αρχή ούτε οι απαραίτητες μελέτες (μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και των κατοίκων της γύρω περιοχής, μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, πυροπροστασίας κλπ) ούτε τα επιστημονικά κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε και κρίθηκε κατάλληλος για μια τέτοια εγκατάσταση ο συγκεκριμένος δασικός χώρος, πλησίον του οποίου βρίσκονται κατοικίες, σχολεία και το Άλσος Βεΐκου.

“ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ”
Είχε προηγηθεί πριν από 1 περίπου χρόνο, σε συνθήκες πανδημίας με τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα αλλού, η ψήφιση του νόμου 4685/2020 με τίτλο “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας”, από την κυβέρνηση της ΝΔ, με την ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος απείχε από την ονομαστική ψηφοφορία που είχε ζητήσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.  
Την τιμητική του στον νόμο αυτό είχε ο τομέας της διαχείρισης των απορριμμάτων όπου μεταξύ άλλων:
-.  Ενισχύθηκε και νομικά η δυνατότητα της ολοκληρωτικής εκχώρησης της αποκομιδής των απορριμμάτων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς απαλλάσσεται πλέον από την υποχρέωση να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς των μη επικίνδυνων αποβλήτων. Θα μπορεί μάλιστα ο ιδιώτης, να μισθώνει από το δήμο απορριμματοφόρα, νταλίκες, πλυντήρια κάδων, ώστε να αναλαμβάνει εξολοκλήρου ή εν μέρει την αποκομιδή.
-.  Η εκάστοτε κυβέρνηση, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη Περιφέρειας ή Δήμων,  εγκρίνει και διαμορφώνει το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής που θα ετοιμάζει ο ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής). Επιπλέον ο υπουργός Περιβάλλοντος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τη λήψη κάθε “κάθε πρόσφορου μέτρου” σε “απρόβλεπτες καταστάσεις”.
-.  Η αρμοδιότητα για την έγκριση του σχεδιασμού της διαχείρισης των σκουπιδιών για κάθε Δήμο, το λεγόμενο “Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων” (ΤΣΔΑ), αφαιρείται από τα Δημοτικά Συμβούλια.
-.  Επιταχύνθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση της νέας χωματερής στη Φυλή αλλά και της νέας επέκτασης της ήδη υπάρχουσας.
-.  Νομιμοποιήθηκαν με μια “μονοκονδυλιά” 25 θέσεις για την προσωρινή λειτουργία  Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε 22 δήμους της Αττικής.
-.  Δόθηκε η δυνατότητα για κατασκευή κτισμάτων “κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων” για τα πράσινα σημεία, γεγονός που μπορεί να επιφέρει σημαντική επιβάρυνση σε εργατικές – λαϊκές συνοικίες. Πρόκειται για βήμα στον δρόμο που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους όρους χωροθέτησης των δημοτικών “Πράσινων Σημείων”, που θεσμοθετήθηκαν με βασικό στόχο να διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα των ιδιωτικών “Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης” (οικιακές συσκευές, μπαταρίες, άχρηστα ελαιολιπαντικά κ.ά.).
-.  Επετράπη η από κοινού διαλογή στην πηγή του 70% των υλικών που ανακυκλώνονται στους μπλε κάδους (χαρτί-χαρτόνι) με τα βιοαπόβλητα των νοικοκυριών, δυναμιτίζοντας έτσι, τις όποιες προσπάθειες για την ανακύκλωση των “ξηρών” απορριμμάτων!
     Όσον αφορά τους ΣΜΑ που νομιμοποιήθηκαν, επρόκειτο για υφιστάμενες εγκαταστάσεις, όλες παράνομες (χωρίς άδεια) και κατά παράβαση των χρήσεων γης, σε βάρος του περιβάλλοντος και των γύρω οικισμών, πολύ περισσότερο που οι περισσότεροι έχουν μεταλλαχθεί σε τοπικές χωματερέςΣτη συνέχεια, τον περασμένο Δεκέμβριο, με τον νόμο 4759/2020 προστέθηκαν άλλοι 7 δήμοι της Αττικής, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Γαλατσίου, παρόλο που δεν υπήρχε υφιστάμενη εγκατάσταση, κατά παράβαση και πάλι των χρήσεων γης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Οι ΣΜΑ βοηθούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων γιατί πρακτικά μειώνονται τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων προς τη χωματερή και ο όγκος των σκουπιδιών. Όμως, η αυθαίρετη χωροθέτηση και διασπορά τους στην Αττική, και η μετάλλαξη των περισσότερων σε τοπικές χωματερές, χωρίς στοιχειώδεις προδιαγραφές για το περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας, ακυρώνουν το πιο πάνω σημαντικό πλεονέκτημά τους. Έχοντας μάλιστα την εμπειρία “ουδέν μονιμότερο του προσωρινού”, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι ουσιαστικά είναι ένα ακόμα επεισόδιο στην προσπάθεια μετακύλισης της ευθύνης της διαχείρισης των απορριμμάτων στους δήμους, με το μάρμαρο να το πληρώνουν τελικά οι δημότες και η ζυγαριά να γέρνει στα κέρδη των ιδιωτών.
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ = ΧΡΥΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ & ΒΑΡΟΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Τα τελευταία 15 χρόνια ο τομέας των στερεών αποβλήτων, πέρα από πεδίο υψηλής κερδοφορίας για τους κατασκευαστικούς ομίλους, έχει αναδειχθεί και σε σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη μείωση της εξάρτησης της καπιταλιστικής οικονομίας, από εξωτερικές πηγές σε Ενέργεια και πρώτες ύλες.
Για να καταστούν τα σκουπίδια χρυσός για τους λίγους, δηλαδή φτηνή πρώτη ύλη ή καύσιμο για το κεφάλαιο , φορτώνονται άμεσα στις πλάτες των εργαζομένων  μια σειρά “οικονομικά εργαλεία” που συνοπτικά περιλαμβάνονται τα εξής :  

-. Η ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων και η καθολική (μέσω των ΣΔΙΤ) ιδιωτικοποίηση της επεξεργασίας και της υγειονομικής ταφής.
-.  Η επιλογή των μεθόδων επεξεργασίας των απορριμμάτων με γνώμονα το ποσοστό κέρδους του κεφαλαίου, που οδηγεί σε λύσεις επικίνδυνες για το περιβάλλον και την υγεία των λαϊκών στρωμάτων.
-.  Η μετατόπιση του αυξημένου κόστους διαχείρισης στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας με αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών εξαιτίας των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, ντόπιων και ξένων, που μετέχουν στο μοίρασμα της πίττας αλλά και των νέων φορομπηχτικών μέτρων και πολιτικών που έχουν ήδη δρομολογηθεί στο όνομα της αρχής της Ε.Ε. «ο ρυπαίνων πληρώνει» και, προκειμένου για τα σκουπίδια, «πληρώνει όσο πετάει».

Παρά τις προσπάθειες της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να μας πείσουν ότι ενδιαφέρονται ειλικρινώς για το περιβάλλον, στην πράξη το περιβάλλον αντιμετωπίζεται ως ένα πεδίο που μπορούν να γίνουν μπίζνες. Μπίζνες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στον τουρισμό, στις κατασκευές υποδομών και κατοικίας, αδιαφορώντας για τις συνέπειες στα λαϊκά στρώματα και στο περιβάλλον.
Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει ακάθεκτη την αντιλαϊκή της πολιτική στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και η πλειοψηφία της στον ΕΔΣΝΑ υλοποιούν το σχεδιασμό της που διαιωνίζει την καρκινογόνα εστία της χωματερής στη Φυλή, ολοκληρώνοντας το έργο της διοίκησης ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας.
Η υγειονομική βόμβα της χωματερής στη Φυλή όχι μόνο δεν “απενεργοποιείται” αλλά γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη για το λαό της Δυτικής Αθήνας και όλης της Αττικής.
Αυτά είναι τα αποτελέσματα του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από τη διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού του 2019. Και έκτοτε, η διοίκηση Πατούλη στον ΕΔΣΝΑ ανέλαβε να την διεκπεραιώσει με κατεπείγουσες συνεδριάσεις.
Οι πράξεις αποκαλύπτουν ότι στον πυρήνα των προγραμμάτων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και των εκλεγμένων τους στην Περιφέρεια Αττικής και τους δήμους παραμένει η διαιώνιση του ΧΥΤΑ Φυλής, της ΟΕΔΑ Φυλής (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων) στο σύνολό της, καταστροφική για την υγεία των λαϊκών στρωμάτων του Θριάσιου και της Δυτικής Αθήνας και φυσικά για το περιβάλλον.
Την υλοποίηση ακριβώς αυτής της πολιτικής προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα και την προστασία του περιβάλλοντος, αναλαμβάνει και στο Δήμο Γαλατσίου, η δημοτική αρχή της ΝΔ, ενώ αντικειμενικά οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και στον Δήμο μας δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν ουσιαστικά με την εγκληματική αντιλαϊκή – αντιπεριβαλλοντολογική  πολιτική της ΕΕ και του Κεφαλαίου, την οποία υπερασπίστηκαν και υπηρέτησαν πιστά τόσο ως κυβέρνηση, όσο και ως διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ
Το ΚΚΕ δίνει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς είναι στενά δεμένος με τους όρους διαβίωσης της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων. Πράγματι, με τον τρόπο που υλοποιείται το αντικείμενο αυτό, έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον, στο σύνολο των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων του υπόψη τομέα και στο πενιχρό εισόδημα της λαϊκής οικογένειας.
Εκ των πραγμάτων η διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, προϋποθέτει έναν άλλο, ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, που μόνο με εργατική εξουσία, μπορεί να εξασφαλιστεί. Η φιλολαϊκή λύση, προϋποθέτει εξουσία και οικονομία, που καταργεί τις αιτίες που δημιουργούν και οξύνουν τα σημερινά προβλήματα, που δημιουργεί τις στέρεες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της χώρας προς το συμφέρον της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.
Τέτοιες προϋποθέσεις είναι: Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός, ο ενιαίος κρατικός φορέας διαχείρισης απορριμμάτων, η κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, η κρατική ιδιοκτησία στη γη και στις τεχνικές υποδομές, ο εργατικός-λαϊκός έλεγχος, η εργατική λαϊκή εξουσία.
Για να ανοίξουμε αυτόν τον ελπιδοφόρο δρόμο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών παλεύουμε για την «εδώ και τώρα» βελτίωση των όρων αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, προβάλλοντας ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο αιτημάτων για άμεση διεκδίκηση και πάλη και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Γύρω από αυτά τα αιτήματα και τους στόχους πάλης, καλούμε τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της περιοχής να προβληματιστούν, να συσπειρωθούν και να διεκδικήσουν :

  • Ολοκληρωμένο επιστημονικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει τη μεταφορά και ταφή/διαχείριση των απορριμμάτων.
  • Προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή των συσκευασιών, των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού και του οργανικού κλάσματος (βιοαποβλήτων) με κομποστοποίηση.
  • Ουσιαστική ενίσχυση τώρα της Υπηρεσίας καθαριότητας όπως και όλων των υπηρεσιών του Δήμου, με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό.
  • Όχι στην εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων.
  • Όχι στις ΣΔΙΤ και τις συμβάσεις παραχώρησης.
  • Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο όπως το χαράτσι ταφής και το «πληρώνω όσο πετάω».
  • Όχι στη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον λόφο Κόκκου. Αν η Δημοτική Αρχή έχει άλλη πρόταση χωροθέτησης που να πληροί συνδυασμένα επιστημονικά κριτήρια, να την παρουσιάσει.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Φλεβάρης 2021

*Στην φωτογραφία του “εξωφύλλου” φαίνεται η παρούσα άθλια κατάσταση του αμαξοστασίου, με ευθύνη της σημερινής δημοτικής αρχής Γαλατσίου
αλλά και των προηγούμενων.

galatsinews.gr 24-02-2021

 

Προηγούμενο Άρθρο

“Γαλάτσι ο τόπος μου” : “Κατάργηση του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού”

Επόμενο Άρθρο

Καιρός : Υπάρχει το ενδεχόμενο το Μάρτιο να ζήσουμε ένα νέο 1987, με πολικές θερμοκρασίες, πάγους και χιόνι.

Δείτε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.